Medlemsskab af Aalborg Galopforening kan tegnes hos formand Stine Nielsen, tlf. 6065 9440

Pris kr. 300,- for enkeltmedlem og kr. 500,- for husstand med 2 personer.

Indbetaling skal ske til Nordjyske Bank, reg.nr. 9024 kontonr. 0001000845.

Træningstider 2023

Græsbanen må benyttes på nedenstående tidspunkter i perioden


26. april til 16. oktober 2023:


Tirsdage fra kl. 14 
Skal anmeldes til banens kontor på tlf. 8881 1207 senest mandag kl. 14


Fredage fra kl. 14
Skal anmeldes til banens kontor på tlf. 8881 1207 senest onsdag kl. 14


Lørdage fra kl. 15
Skal anmeldes til banens kontor på tlf. 8881 1207 senest fredag kl. 14


Søndage, hele dagen

Skal anmeldes til banens kontor på tlf. 8881 1207 senest fredag kl. 14

 

Er der løb eller andre arrangementer på banen, så er der lukket for træning – du kan se banens løbsdage her https://www.aav.dk/loebskalender/


Har der været kraftig regnvejr, kan banen lukkes.


Ændringer i træningstider og lukning af bane vil blive varslet på www.aav.dk og www.aalborggaloppen.dk 


Der må ikke rides på den nyanlagte del af græsbanen, der skal rides udenfor de opstillede kegler – altså rid længst væk fra rails så vi passer bedst muligt på græsbanen.


Hvis et træningsarbejde ikke er anmeldt, hvis græsbanen benyttes udenfor de nævnte træningstider eller hvis afmærkning ikke respekteres, vil det medføre en bøde på kr. 1.500 til den pågældende træner. I gentagelsestilfælde vil bøden være på kr. 3.000.


Alle trænere – såvel professionelle som amatører – der ønsker at benytte græsbanen skal være medlem af Aalborg Galopforening.

 

Del siden